Ogłoszenia Tarchomin na NaszTarchomin.pl > Usługi i Firmy > Współpraca biznesowa > PRZEGLĄDY KAS FISKALNYCH WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW

Archiwalne: PRZEGLĄDY KAS FISKALNYCH WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW

21.11.2019


Przegląd - nie doceniany kłopot?
Nikt nie lubi, czasem nie pamięta, jednakże "nie lubi" i "nie pamięta", nie usprawiedliwi przed konsekwencjami i zwiększonymi kosztami.
W dobie szybko zmieniających się przepisów bardzo łatwo coś przegapić, czegoś nie dopilnować. Takim problemem może stać się nie wykonanie przeglądu w odpowiednim czasie i konkretnej sytuacji. O tym że przeglądy trzeba wykonywać wiedzą chyba wszyscy.
A jeśli nie, to informujemy że nowa ustawa i rozporządzenie (obowiązujące od 1 maja 2019 roku) wprowadziły zmiany w tym niby prostym obowiązku. Dlatego też, dla klientów z Tarchomina przedstawiamy informacje dotyczące przepisów mających zastosowanie przy użytkowaniu urządzeń fiskalnych. 
Początek jest banalny - "właściciele kas i drukarek fiskalnych poddają kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu wykonywanemu przez podmiot prowadzący serwis w terminach określonych w § 54". I tu zaczynają się "schody". Bo o czym informuje nas paragraf § 54 ? - Proszę bardzo : "Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata". I tu jest haczyk. Nie po upływie, nie po okresie 2 lat, tylko nie rzadziej niż co dwa lata!. Przekładając na język zrozumiały najpóźniej w dniu gdy upływają dwa lata od ostatniego przeglądu!. A tak naprawdę to lepiej zrobić to - przegląd dwa, trzy dni wcześniej. Po co to wszystko, ktoś wzruszy ramionami. Dla własnego spokoju. Mało kto wie, że nowe prawo nałożyło również nowe obowiązki na serwisy. I tu właśnie się wszystko łączy, bo serwisy muszą przesyłać informacje do urzędów skarbowych o wykonanych przeglądach w danym miesiącu. W danym miesiącu! Czyli jest podawana data wykonania przeglądu. Może mieć to znaczenie w sytuacji otrzymania zwrotu za zakup kasy z urzędu. Ale to nie wszystko.
Niespodzianka czeka również w momencie gdy właściciel kasy zawiesił swoją działalność. Co wtedy z przeglądami?. Robimy czy nie?. Otóż nie!. W trakcie zawieszenia nie wykonuje się przeglądu mimo że nawet przypada termin. Fajnie?, pewnie tak, ale jak to w życiu coś za coś. I teraz będzie BARDZO WAŻNIE I POWAŻNIE!. Podatnik odwiesza czyli wznawia działalność i nie może prowadzić ewidencji!. Dlaczego? - bo po "odwieszeniu" bezwzględnie i bez dyskusji trzeba wykonać, zrobić przegląd kasy. Znowu a dlaczego?. Wymóg taki wynika z zapisów rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących § 54. 1. 5. I tyle, dyskusji nie ma.
Kolejna sytuacja nie standardowa. Zagubiona lub skradziona kasa fiskalna lub drukarka. Po odnalezieniu urządzenia bezwzględnie trzeba poddać kasę, przed ponownym rozpoczęciem sprzedaży, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Jest to warunek gdyż bez tej czynności nie będzie można rozpocząć sprzedaży. Powód? w takim przypadku ponowne rozpoczęcie ewidencji może nastąpić nie wcześniej niż dnia następnego po dokonaniu tego przeglądu.
Kolejny przypadek przeglądów. Kasy specjalne lub jak to woli specjalnego przeznaczenia do ewidencji usług przewozowych osób i bagażu podręcznego w taksówkach. W tym przypadku przegląd kasy musi nastąpić nie rzadziej niż w terminach wymaganych przy legalizacji określonych w przepisach o "prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika". Jednak i tutaj mamy zastrzeżenie, przegląd musi zostać wykonany nie rzadziej niż co 25 miesięcy.
I ostatni przypadek który dzisiaj omówimy. Co z osobami mającymi kasy przekazane do użytkowania na podstawie leasingu, najmu lub dzierżawy?. Tutaj również jest inaczej, kasy lub drukarki muszą być poddane przeglądowi przed dniem fiskalizacji!. Czyli najpierw następuje wydanie kasy na podstawie jednej z umów wymienionych powyżej, następnie trzeba zrobić przegląd a na końcu następuje fiskalizacja.
Co grozi za nie wykonanie przeglądu?, ustawodawca przewidział w stosunku do osób które nie wykonają przeglądu (w każdym przypadku) sankcję. Naczelnik urzędu skarbowego nałoży, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 złotych. Zapłata tej kary musi nastąpić, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. A przegląd i tak trzeba będzie zrobić. Stosowny przepis znajduje się w USTAWIE z dnia 15 marca 2019 roku - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Można sprawdzić.
Dlatego pamiętajcie Państwo co i jak, kiedy i gdzie.