Ogłoszenia Tarchomin na NaszTarchomin.pl > Usługi i Firmy > Wyposażenie firm > KTO NIE DOSTANIE ZWROTU A KTO TAK

Archiwalne: KTO NIE DOSTANIE ZWROTU A KTO TAK

29.10.2019


Często pytanie - kto nie dostanie, a kto tak?.
Najszybsza odpowiedź : ten kto nie wypełni warunków zapisanych w Rozporządzeniach.
Ale można odpowiedzieć też bardziej szczegółowo :
„Ulga” za zakup lub wymianę kasy będzie się należała tylko na te kasy, które podlegają wymianie w związku z obowiązkiem użytkowania kas online przez dane grupy podatników, które wymienione zostały w rozporządzeniu. To po pierwsze. Czyli czytając dosłownie ten tekst, tylko ci i nikt więcej. Ale tak wcale nie jest. Po drugie. Ulgę z urzędu skarbowego dostaną również osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają swoją działalność i nie są wymienieni w rozporządzeniu. Warunek, to pierwsza kasa, do nowej działalności i wówczas wybierając kasę online dostaną zwrot. Oczywiście nie muszą, ale mogą wybrać tańsze kasy, z elektroniczną kopią nie zawracając sobie głowy podłączeniem do internetu - (ALE NIE MOGĄ BYĆ WYMIENIENI W ROZPORZĄDZENIU, czyli zobligowani do stosowania kas online) - nie dostaną ulgi ale kupią tańsze kasy.

A teraz konkretnie, kto nie dostanie.

- osoby które nie wymienią kas w odpowiednim terminie
- osoby które zakupią kasy online ale ich nie zafiskalizują w odpowiednim terminie
- osoby które zakupią kasy online ale rozpoczną ewidencjonowania w odpowiednim terminie (będą stosować "starą" kasę)
- osoby wymieniające dotychczasowe kasy (powody mogą być różne - zapełnienie pamięci, uszkodzenie itp.)
- osoby dokupujące kolejne kasy (np. powiększające swoją działalność)
- osoby które zakupią kasy online na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, lub kasę zakupioną w celu jej wynajmu, dzierżawy, leasingu itp. Krótkie wyjaśnienie, powyżej nie wystąpiła pozycja "na kredyt". Spowodowane jest to inną konstrukcją dla takiego sposobu nabycia kasy. Zwrot za zakupioną kasę online w kredycie może nastąpić dopiero po spłaceniu ostatniej raty takiego kredytu.

PRZYPOMINAMY O JESZCZE JEDNYM
Kiedy, dlaczego i czy trzeba będzie oddać ulgę ?
Oj tak, trzeba będzie zwracać, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży nastąpią poniższe fakty:
zakończona zostanie działalność gospodarczą,
kasa nie poddana będzie w terminach określonych w rozporządzeniu (nie rzadziej niż co dwa lata) obowiązkowemu przeglądowi technicznemu,
trwale zaprzestana zostanie prowadzona ewidencja przy zastosowaniu tej kasy,
naruszone zostaną obowiązki zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a CRK.

1249 zł