Ogłoszenia Tarchomin na NaszTarchomin.pl > Usługi i Firmy > Tłumaczenia > Język Czeski tłumaczenia przysięgłe

jezyk-czeski-tlumaczenia-przysiegle

Język Czeski tłumaczenia przysięgłe

Gdynia 81-363, 3 Maja 19/12 25.01.2018


Zwykłego tłumaczenia tekstu, który nie mam mocy prawnej może dokonać każda osoba, która włada językiem obcym w wystarczającym stopniu. Inaczej rzecz ma się w przypadku dokumentów lub aktów, które mają moc prawną i muszą taką zachować po dokonaniu tłumaczenia. Podlegają temu także dokumenty procesowe. Tu potrzebny będzie tłumacz przysięgły. Czeski, angielski czy rosyjski, język dokumentu nie ma znaczenia. Jeśli jest on aktem prawnym, umową czy dokumentem księgowym za zgodność tłumaczenia z materiałem bazowym odpowiada tłumacz przysięgły. Dlatego też jest to osoba zaufania publicznego, a zasady jej pracy reguluje ustawa. Tłumacze przysięgli podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości i to właśnie w tym ministerstwie dostępna jest aktualna lista zarejestrowanych tłumaczy przysięgłych. Tłumacz przysięgły współpracuje z podmiotami prywatnymi, firmami oraz instytucjami państwowymi (np. prokuratura, sąd, ministerstwa).

Zapytaj!

ASK ME

793 536 402